HEM_1_B-17 HEM_1_Spansk-ryttare HEM_1_FLYGFOTO HEM_1_Tankning HEM_1_Bunker HEM_1_Linje

I juni 2003 beslutade Länsstyrelsen Värmland att Krigsflygfält 16 Brattforsheden ska skyddas som kulturreservat. I december 2007 togs också ett riksdagsbeslut om att flygfältet ska ingå i Sveriges Militärhistoriska Arv som landets enda bevarade krigsflygfält. I den statliga utredningen ”Försvar i förvar, som låg till grund för riksdagsbeslutet, framhölls vikten av att något av de för Sverige unika krigsflygfälten sparades.

Krigsflygfält 16 Brattforsheden var och är ett i allt väsentligt bevarat typexempel på dessa krigsflygfält. Anläggningen bidrar i hög grad till att levandegöra militärhistorien från försvarets upptrappade mobilisering vid krigsutbrottet 1939.